طرز کار دیزل ژنراتور ، دستگاه مولد برق با به کارگیری از انرژی مکانیکی و درست کردن حرکت در سیم پیچ ها و مدارهای الکتریکی تولید بار الکتریکی کرده و در مدار الکتریکی ، برق را همانند خروجی سیستم درست می کند .

پس این دستگاه برق تولید نمی کند بلکه بار الکتریکی را به حرکت در می آورد که خروجی آن برق است . به عنوان مثال آن پمپ آب است که آب را به حرکت در می آورد اما آب تولید نمی کند .
نوع مصرف : به مولد برق خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی تقسیم بندی می شوند .
سوخت: ژنراتور هایی که با سوخت کار می کنند در مدل های گازی ، بنزینی و گازوییلی تولید می شوند . از گونه های بدون سوخت نیز می شود به آبی و بادی اشاره کرد .
مدل برق خروجی : ژنراتور ها در دو مدل تک فاز و سه فاز تولید می شوند
توان: بر حسب کیلو ولت آمپر KVA، کیلو وات KW و اسب بخار HP بیان می شود .
موتور: موتور منبع تولید انرژی مکانیکی است . توان خروجی الکتریکی ارتباط مستقیم با توان موتور را دارا می باشد . این به این معنی است که توان خروجی مولد برق به وسیله ی قدرت موتور مشخص می شود .
ژنراتور: از سیم پیچ و مدارات دیگر درست شده است . انرژی مکانیکی تولید شده به وسبله موتور در این قسمت تبدیل به انرژی الکتریکی می باشد .
سیستم خنک کننده : موتور های دستگاه مولد برق مثل تمامی موتور ها همانند خودرو حرارت تولید می کند . این حرارت باعث آسیب رسیدن به موتور میشود . پس سیستم خنک کننده طبق حرارت تولیدی طراحی و تولید می شود . از آب برای دستگاه های کوچک و گاز هیدروژن برای توان های بالا به کار برده می شود .
اگزوز: گاز های خروجی از موتور ژنراتور سمی و آلاینده است . پس با به کارگیری از اگزوز این گازهای خروجی از محیط خارج می شود .
سیستم روغن کاری : قطعات مکانیکی در برابر سایش به فرسودگی دچار شده اند . مانند موتور خودرو این موتور هم احتیاج به گردش روغن میان قطعات دارد تا قطعات به خرابی دچار نشوند .
مخزن سوخت : موتور ژنراتور با سوخت کار می کند . در گونه های های بنزینی و گازوییلی مخزنی برای ذخیره و نگهداری سوخت برای استفاده است . این مخزن باید توان نگهداری سوخت برای مدت 8 ساعت را دارا باشد .
رادیاتور: برای خنک کردن سیال به کار برده می شود .
تنظیم کننده ولتاژ: تنظیم کننده ولتاژ یا رگلاتور از رگلاتور همانند سیم پیچی تحریک و یکسو کننده ولتاژ به کار برده می شود . وظیفه این بخش تبدیل جریان AC به DC می باشد