دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور ، یک دیزل ژنراتور یا به عبارت بهتر، ژنراتور دیزلی، که گاهی موتور برق نیز نامیده می شود، انرژی مکانیکی (حرکتی) را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

در واقع یک ژنراتور دیزلی از یک موتور دیزلی (برای چرخاندن ژنراتور) و یک آلترناتور یا ژنراتور الکتریکی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود. ژنراتورهای دیزلی اغلب ئر موارد اضطراری و شرایطی که برق شبکه در دسترس نیست مورد استفاده قرار می گیرند.

 

اصول عملکرد دیزل ژنراتور


اصول عملکرد یک ژنراتور دیزلی بر اساس قانون پایستگی انرژی است؛ یعنی « انرژی نه می تواند ایجاد شود و نه از بین برود، بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود.» دیزل ژنراتور انرژی شیمیایی دارد و در طول احتراق انرژی شیمیایی آن به انرژی گرما و نیرو تبدیل می شود. این نیرو به عنوان انرژی مکانیکی شناخته شده و آلتروناتور را می چرخاند. چرخش آلترناتور نیز موجب تولید برق می شود. احتراق، فرایند اتش گرفتن سوخت در هوای بسیار متراکم است و دمای آن به 750 درجه سانتی گراد می رسد. عملکرد دیزل ژنراتور به طور خلاصه طی چهار مرحله مکش، تراکم، احتراق و تخلیه صورت می گیرد.

 

مصرف سوخت دیزل ژنراتور


یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب دیزل ژنراتور و نوع آن میزان مصرف سوخت دیزل ژنراتور می باشد. زیرا امروزه مهمترین مبحث در مدیریت یک صنعت کنترل هزینه های جاری و هزینه های بالا سری آن مجموعه می باشد. در صورت انتخاب نادرست و حساب نشده در اجاره دیزل ژنراتور ، هزینه های زیادی اعم از هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه تامین سوخت به کارفرما یا خریدار تحمیل خواهد شد. قابل ذکر می باشد که مسائلی همچون مصرف سوخت دیزل ژنراتور برای کاربرانی که نظر به استفاده از دیزل ژنراتور در شرایط کاری پرایم و کانتینیوس دارند بسیار حاائز اهمیت می باشد. هر دیزل ژنراتور بسته به مشخصات فنی موتور دیزلی خود میزان مصرف سوخت منحصر به فردی خواهد داشت.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، دیزل ژنراتور یا ژنراتور دیزلی گاهی موتور برق نامیده می شود و انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. عملکرد دیزل ژنراتور بر اساس قانون پایستگی است.