دیزل ژنراتور و محل کاربرد آن

دیزل ژنراتور و محل کاربرد آن ، از آنجایی که دیزل ژنراتورها به لحاظ فنی از طیف گسترده ای بر خوردار هستند، هر دستگاه دیزل ژنراتور، خاستگاه خاصی داشته و برای بهینه ترین کارکرد در سیستم باید انتخاب درستی در این زمینه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید دیزل ژنراتور و محل کاربرد آن

دیزل ژنراتور و اجزای آن

دیزل ژنراتور و اجزای آن ، دیزل ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی به دست آمده از یک منبع خارجی را به انرژی الکتریکی قابل استفاده، تبدیل می نماید.

بیشتر بخوانید دیزل ژنراتور و اجزای آن

دیزل ژنراتور گاز سوز

دیزل ژنراتور گاز سوز ، دیزل ژنراتور گاز سوز دسته ای دیگر ازموتور ژنراتورها می باشد که سوخت تغذیه آن گاز طبیعی یا LPG می باشد.

بیشتر بخوانید دیزل ژنراتور گاز سوز