دیزل ژنراتور گاز سوز

دیزل ژنراتور گاز سوز ، دیزل ژنراتور گاز سوز دسته ای دیگر ازموتور ژنراتورها می باشد که سوخت تغذیه آن گاز طبیعی یا LPG می باشد.

بیشتر بخوانید دیزل ژنراتور گاز سوز